COHU ...
COHU alphonse edouard TOURCH
COHU emile TOURCH
COHU emile joseph TOURCH
COHU eugene alphonse auguste TOURCH
COHU eugène françois TOURCH
COHU fernand louis emile BEAULIEU
COHU marie victoire TOURCH
COHU yacinthe TOURCH