DEBASLE ...
DEBASLE anne marguerite BARAIGNE
DEBASLE charles BARAIGNE
DEBASLE francois BARAIGNE
DEBASLE geneviève BARAIGNE
DEBASLE joseph BARAIGNE
DEBASLE madeleine BARAIGNE
DEBASLE marie anne BARAIGNE
DEBASLE marie catherine BARAIGNE
DEBASLE modeste BARAIGNE
DEBASLE quentin BARAIGNE