MANSIAUX ...
MANSIAUX adolphe hippolite HIRSON
MANSIAUX andré FRUNCE
MANSIAUX clémence HIRSON
MANSIAUX emma HIRSON
MANSIAUX ernest HIRSON
MANSIAUX ernest emile HIRSON
MANSIAUX ernest hyppolite HIRSON
MANSIAUX eugénie HIRSON
MANSIAUX ferdinand adolphe BRAZEY EN PLAINE
MANSIAUX helene FRUNCE
MANSIAUX hilaire HIRSON
MANSIAUX jean antoine ferdinant HIRSON
MANSIAUX jean antoine ferdinant BRAZEY EN PLAINE
MANSIAUX jules césar HIRSON
MANSIAUX marie anne BRAZEY EN PLAINE
MANSIAUX marie joseph BRAZEY EN PLAINE
MANSIAUX marie roze BRAZEY EN PLAINE
MANSIAUX rosalie victoire GUISE